EnergyPhos

GALERİ

EnergyPhos Natura

Garanti Edilen İçerik w/w
Toplam Organik Madde %20
Toplam Azot (N) %6
Organik Azot (N) %3
Serbest Aminoasitler %12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O5) %3
Toplam Fosfor (P2O5) %9

 

Yüksek oranda Fosfor içeriği ile birlikte bitkide biyo-canlandırıcı güç olarak işleyen bir amino asit yoğunlaşmasıdır.

İçeriğinde bulunan aminoasitlerin emilimi; klorofil görevine bağlı olmadığından, karbondioksitli bitki öz suyunun dolaşım sistemine direkt geçerek, en düşük oranda enerji tüketir ve bitki tarafından çok hızlı şekilde emilir.

Döllenmeyi teşvik edicidir ve polen tüpünün gelimesini sağlar.

Bitkilerde enzimatik ve fizyolojik olaylarda mükemmel bir katalizördür.

Bitkide fotosentez ve diğer gelişim aktivitelerinde gelişim periyodu boyunca görev alır.

Homojen meyve oluşumunu sağlar.

Dolu ve soğuk hava şartlarının bitkide bıraktığı etkiler, salgın yada hastalıktan dolayı oluşan stres durumunda güvenle kullanılabilinecek ve kısa zamanda sonuç alınabilinecek ürün olma özelliğine sahiptir. Dokuları kapatma özelliği nedeniyle dolu ve yağış zararını en asgariye indirir.

Özellikle sararmış bitkilerde, bitkinin kendi rengine dönmesi ve koyulaşmasını sağlar.

Gece-gündüz sıcaklık farklarından oluşan yaprak sararmaları ve morarmaları ile yaprak kıvrılmalarını hızlı bir şekilde tedavi eder. Her türlü stres koiullarında maximum seviyede etkilidir.

Kontakt etkili bir ürünü, sistemik bir şekilde bitkinin ihtiyaç duyduğu hücreye taşıyarak ürünün etkinliğini arttırır.

Yüksek oranda fosfor ve aminoasit içeriğinden dolayı iyi bir çiçeklendiricidir.

Bütün ilaçlar ile karışıma uygundur, aynı zamanda leke yapan ürünler ile karışımında meyve ve bitkide leke bırakmasını engeller.

EnergyPhos